Зміст

Структура і органи управління

  • сайт
  • Управління Мстишинською  гімназією Боратинської сільської ради в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) Засновник Мстишинської  гімназії Боратинської сільської ради є Боратинська сільська рада. Уповноваженим органом управління від засновника у сфері освіти є відділ освіти Боратинської сільської ради.

Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

2) Керівник закладу освіти – директор Мстишинської  гімназії Боратинської сільської ради – Глинюк Алла Володимирівна . Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

3) Постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4) Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік. До участі в загальних зборах колективу закладу залучаються такі категорії учасників освітнього процесу:

– працівники закладу освіти – зборами трудового колективу;

– учні закладу освіти ІІ ступеня – класними зборами;

– батьки.

5) Органи батьківського самоврядування у формі батьківського комітету

6) Орган учнівського самоврядування – учнівський парламент