Зміст

Підвищення кваліфікації

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік

УКРАЇНА

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА     РАДА   ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ      ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ

 30 грудня 2021 року                                                                             № 192 /1.2

Про підвищення кваліфікації

педагогічних кадрів закладів

освіти Боратинської  сільської ради в 2022 році

На виконання ст.54 Закону України «Про освіту», ст.51 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації від 23.11.2021  №469 «Про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів установ освіти області в 2022 році», з метою забезпечення професійної підготовки педагогічних кадрів шляхом поглиблення, розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок

 1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів  освіти Боратинської сільської ради на 2022 рік, складений у відповідності до замовлень закладів освіти  (додається).
 2. Мстишинська гімназія

   

  1. Байда Л. Є. Вчителі математики (перша категорія) 10.01.-14.01
  2. Денисюк Д. А. Вчителі географії 24.01-28.01
  3. Ткачук Т. В Навчання через гру в початковій школі 14.03-18.03
  4. Довгополюк Н. С. Навчання через гру в початковій школі 31.10-11.10

Схвалено педагогічною радою                                                                                           Затверджую

   Протокол №  5   від 24.12 .21р.                                                                   Директор                          А.В.Глинюк

План-графік курсової перепідготовки педагогічних працівників на 2022 рік

ПІБ Суб’єкт курсів Напрям Тема курсів Кількість годин
1. Глинюк Алла Володимирівна ВІППО Розвиток професійних компетентностей Керівники закладів ЗЗСО (фах :зарубіжна література)

квітень

30 год
2. Потурай Володимир Петрович ВІППО Розвиток професійних компетентностей  

Курси Вчителі історії та правознавства

травень

 

36 год

 

 

 

 

30 год

3. Андрійчук Алла Миколаївна ВІППО Розвиток професійних компетентностей Шкільні бібліотекарі

листопад

30 годин
4. Андросюк Ганна Антонівна ВІППО Розвиток професійних компетентностей Лютий  Семінар-тренінг» Сучасний урок іноземної мови

Лютий Семінар-тренінг «Навчання іноземної мови на початковому етапі з використанням Методу

асоціативних символів».

 

Травень Організація роботи літнього мовного табору»

 

Червень» Ключові уміння 21 ст.Критичне мислення та уміння розв’язувати проблеми»

8 год

 

 

8 год

 

 

 

 

 

8 год

 

 

 

8 год

5. Здрилюк Іванна Михайлівна ВІППО Розвиток професійних компетентностей Літературний процес кінця 19.-20ст.:інноваційні підходи у викладанні

лютий

30 год
6.  

Ткачук Василь Володимирович

ВІППО Розвиток професійних компетентностей Вчителі фізичної культури

квітень

30 год
7 Самолюк Наталія Ярославівна

 

ВІППО Розвиток професійних компетентностей Березень Семінар –тренінг

« Використання між-предметних зв’язків у вивченні дисциплін суспільно-гуманітарного циклу»

Червень «Релігійний компонент в освітньому менеджменті : нормативно-правовий аспект»

 

16 год

 

 

 

 

 

16 год

8 Сергійчук Ольга Василівна ВІППО Розвиток професійних компетентностей Серпень –вересень Семінар –тренінг « Ключові уміння 21 ст. Якісне учіння.Креативність і уява»

Жовтень»Інноваційні напрями STEM-технологій як засоби реалізації неперервної освіти «

Вересень  « Реалізація методичної системи формування дослідницьких умінь учнів при вивченні біології»

Листопад « Реалізація компетентнісного підходу на уроках біології і екології»

 

 

12год

 

 

 

8 год

 

 

8 год

 

 

 

 

 

8 год

9 Рожій Людмила Володимирівна ВІППО Розвиток професійних компетентностей Березень « Інклюзивне навчання:сутність, принципи, переваги»

Жовтень « Формування креативності й проактивності педагога»

Березень « Інтегроване навчання та технології критичного мислення в освітньому процесі НУШ»

 

Червень «Сертифікація вчителів як складова формули НУШ»

 

 

8 год

 

 

 

8 год

 

8 год

 

 

 

 

 

8 год