Зміст

ПЛАН  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ на    2020-2021   навчальний  рік

 

Блок І .    Організаційне забезпечення

 

Модуль І

 Організаційні питання

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. На засіданні методичної  ради затвердити заходи щодо реалізації науково-методичної проблеми школи:

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

2. На засіданні методичної ради затвердити план методичної роботи

 

Серпень
3. Скласти графік проведення засідань шкільних методичних осередків. До

06. 09. 2020 р.

Керівники шкільних методичних осередків
4. Скласти графік проведення предметних тижнів, декад, місячників До

16.09. 2020 р.

5. Скласти графік проведення шкільних олімпіад жовтень .
6. Випускати методичні бюлетені 1 раз на 2 місяці Керівники шкільних методичних осередків

 

7. Проводити засідання навчально – методичної ради Згідно плану роботи
8. Здійснювати контроль за виконанням плану методичної роботи та різних форм методичної роботи Постійно
9. Здійснювати відвідування методичних заходів, з метою контролю якості їх проведення Постійно Заступник директора
10. Ознайомити керівників методичних осередків з переліком основних форм методичної роботи на 2020/2021 навчальний рік До 02.10.2020р. Заступник директора
11. Індивідуальні співбесіди з вчителями з питань вибору тем самоосвіти До 20.09.2020 р.
13. Скоординувати планові заходи з усіма зацікавленими організаціями До 20.09.2020 р. Заступник директора
14. Забезпечити проведення занять з самоосвіти з учителями з питань актуальних проблем сучасної освіти та підвищення їх фахового рівня  

Постійно

Заступники директора
15. Організовувати виставки новинок методичної, педагогічної, психологічної літератури Раз на семестр
16. Підготувати і видати проекти наказів:

– Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами;

– Про затвердження керівників методичних осередків;

– Про створення атестаційної комісії та атестації педпрацівників у 2020/2021 навчальному році;

– Про підвищення кваліфікації педпрацівників школи на курсах

 

Вересень
Модуль ІІ       

 Підвищення методичного рівня.

 Атестація та курсова перепідготовка вчителів

1. Провести звірку та оновлення плану курсової перепідготовки на 2020/2021 навчальний рік

 

Серпень Потурай В.П
2. Забезпечити проходження підвищення кваліфікації вчителів школи відповідно до перспективного плану роботи.

2021 рік

                1.Глинюк А.В

               2. Рожій Л.В

              3.Ткачук Т.В

 

Потурай В.П
3. Забезпечити проходження чергової атестації педпрацівників:

1.Глинюк А.В

2. Рожій Л.В

3.Ткачук Т.В

4. Сергійчук О.В

Згідно планів Потурай В.П., атестаційна комісія
4. Заслуховувати питання про хід проходження атестації та підвищення кваліфікації вчителів на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, нарадах  при директорові та при заступникові  директора

 

Згідно  планів Потурай В.П
5. Контролювати стан упровадження педагогічного досвіду вчителями, що атестуються

 

Жовтень-квітень Потурай В.П
6. Підвищувати фаховий рівень працівників  засобами самоосвітньої роботи (згідно з індивідуальними планами)

 

Серпень-травень Потурай В.П
7. Брати участь у районних конференціях та семінарах

 

Протягом року,згідно графіків Потурай В.П
Модуль ІІІ

Організаційні заходи

 

1.  Популяризувати друковану продукцію вчителів закладу

 

За наявності Потурай В.П
3. Підготувати статистичний та аналітичний звіти про діяльність методичної роботи за навчальний рік.

 

Травень

2021 р.

Потурай В.П
 

Блок ІІ

Зміст і організаційні заходи щодо підвищення науково-теоретичного рівня і ділової кваліфікації педагогічних кадрів

 

Модуль І.

Загальні засідання педагогів різних фахів.

 

1. Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України.

 

Постійно Заступник директора
2. Провести проблемні семінари:

Ø               „«Організація навчального процесу в цмовах дистанційної освіти».

 

 

 

Ø     Педагогічні читання « Інноваційна педагогічна діяльність як особливий вид творчої діяльності вчителя»

 

 

Жовтень

 

 

 

Січень

3. Провести тренінги, практикуми:

Ø     «Застосування методу проектів у НУШ»

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

вчителі,які викладають у класах НУШ

 

4. Сприяти підвищенню рівня володіння вчителями ІКТ:

–          Майстер – клас «Можливості хмарних технологій в освітньому процесі»

 

Січень

 

Довгополюк Н.С

 

5. Провести  огляд методичних наробок «Методична скарбниця» квітень Керівники метод.осередків

 

6. Організувати і провести засідання «круглого столу» на тему «Проблеми наступності початкової та середньої школи»

 

 

Вересень

 

 

Заступники дир., класні керівники
7. Здійснювати моніторинг професійної компетентності педагогічних працівників Грудень, травень

 

Адміністрація закладу
8  «Адаптація учнів 1,5 – х класів» (засідання педради) Жовтень
      

 

 

 Модуль ІІ.

        Науково – методичне забезпечення впровадження освітніх інновацій

 

1. Підвищення фахової майстерності молодих та малодосвідчених учителів

 

–        інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів;

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

Дирекція школи

 

2. Здійснювати підвищення фахового рівня педагогічних працівників, здатних удосконалювати освітній процес.

Забезпечити роботу методичних об’єднань, творчих,  робочих груп.

 

За окремим планом Потурай В.П

 

3. Провести інструктивно – методичні наради:

Ø     Підготовка і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад

Ø     Предметні тижні

Ø     Ефективність варіативної частини навчального плану.

 

Вересень

Жовтень

Листопад

 

Потурай В.П

4. Провести декаду педагогічної творчості вчителів:

– презентація досвіду кращих вчителів школи;

– конкурс «Мій кращий урок»;

– захист проектів з різних предметів.

 

Жовтень

Травень

Потурай В.П.

 

5. Систематично виявляти приховані здібності педагогів (анкетування, аналіз освітнього процесу, участь у методичних заходах).

 

До квітня

2021 р.

 

Дирекція школи

 

 

7. Поповнювати інформаційну базу даних на вчителів, які запроваджують інноваційні технології.

 

До травня

2021 р.

 

Заступник директора

 

8. Надавати методичну допомогу вчителям у розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистісного розвитку.

 

За необхідністю

 

 

Заступник директора

 

9. Рекомендувати вчителям сучасні науково-методичні посібники, монографії, сайти, рекомендації тощо для самостійного опрацювання.

 

 

 

Під час проведення різних форм методичної роботи Заступник директора

 

 

 

10.  

Надавати методичну допомогу вчителям в оволодінні практичними вміннями і навичками інноваційної діяльності.

 

 

За необхідністю

 

 

Заступник директора

 

11. Висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних

технологій у методичних бюлетенях, на сайті школи.

 

Протягом року

 

 

Вчителі

 

 

14.  

Сприяти створенню умов для здійснення профільного навчання.

 

 

За планом роботи

 

Адміністрація

 

16. Заслуховувати звіти вчителів,  які впроваджують інноваційні технології навчання на засіданнях методичної ради, педагогічної ради, нараді при директорові. Згідно річного плану Заступник директора

 

Модуль ІІІ. Заходи на виконання програм

 

Робота з обдарованою молоддю

 

1. Поновити банк даних « Здібні та обдаровані здобувачі освіти закладу» Вересень

 

Потурай В.П

 

2. Організувати роботу з підготовки учнів до предметних олімпіад Протягом року Дирекція школи
3. Організувати та провести шкільний  етап предметних олімпіад:

§   з математики (6-9 кл.);

§   з географії (7-9 кл.);

§   з біології (8-9 кл.);

§   з хімії (8-9 кл.);

§   з англійської мови (8-9 кл.);

§   з основ правознавства (9 кл.);

§   з фізики (7-9 кл.);

§   з історії (8-9 кл.);

§   з трудового навчання  (9, кл.);

§   з української мови та літератури ( 7-9 кл.);

 

Жовтень – листопад Потурай В.П.
4. Упроваджувати заохочення учнів:

 

Ø     Систематично проводити діагностику здібностей учнів школи (обдаровані учні, учні з низьким потенціалом);

 

Протягом року

 

 

Потурай В.П

Класні керівники,

 

Ø     Поповнювати портфоліо здібних та обдарованих учнів Протягом року

 

 Класні

керівники

Ø     Написання подяк батькам; Протягом року

 

Класні керівники
Ø     Привітання кращих учнів у класних куточках; Протягом року

 

Класні керівники

 

Ø     На сайті школи висвітлення інформації про переможців конкурсів і олімпіад, «Золотої десятки» найкращих учнів у навчанні;

 

Протягом року

 

Дирекція школи
Ø     Продовжити практику нагородження учнів свідоцтвами, грамотами школи встановленого зразка за участь і перемогу в усіх навчальних і виховних заходах школи як засіб морального стимулювання;

 

 

Травень

 

Адміністрація школи

 

 

Модуль ІV.  Проекти

 

1. Для відстеження роботи вчителів по використанню ІКТ провести  такі  заходи:

ü     Моніторинг змісту веб-сайту навчального  закладу

 

ü     Підготовка та проведення Дня безпечного Інтернету

 

Протягом  року

 

Лютий

 

 

 

Потурай В.П

вчитель  інформатики

 

3. Заходи на виконання Концепції державної мовної політики:

ü     Місячник української писемності та мови.

ü     День української писемності та мови

ü     Міжнародний день рідної мови.

ü     Міжнародний конкурс з української мови  ім. П. Яцика”.

ü     Проводити інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків, громадськості щодо законодавчої та нормативно-правової бази про статус державної мови та мов національних меншин.

 

 

Листопад

9 листопада

21 лютого

Листопад

Грудень

Протягом року

 

Самолюк Н.Я,

Здрилюк І.М вчитель укр..мови та літератури

 

5. Проект «Моніторингові дослідження» Протягом року Потурай В.П
Провести моніторингові дослідження:

– навчальних досягнень учнів за предметами ;

 

Двічі на рік

Потурай В.П
–          вивчення рівня інформаційно – комунікаційних та комунікативних компетенцій учителів школи; Жовтень Потурай В.П
-моніторинг із реалізації загальношкільної проблеми; Квітень Потурай В.П
– участь педагогів у методичній роботі; Травень

 

Потурай В.П
– участь класних керівників у виховній та методичній роботі. Травень Заступник директора

 

 

 

Блок ІІІ

Вивчення, поширення, впровадження в практику роботи школи сучасних досягнень педагогічної освіти та передового педагогічного досвіду

 

1. Поновити банк даних «Вивчення ППД учителями закладу»

Поновити банк даних «Володіння інноваційними технологіями вчителями закладу»

Вересень Потурай В.П