Зміст

Критерії оцінювання 1-4 класи НУШ

2023-2024 н. р.

Оцінювання учнів 1-4 класів (методичні рекомендації)

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР

(Матеріали підготувала Наталія Довгополюк – керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів

Боратинської сільської ради)

ТЕМАТИЧНІ ДІАГНОСТУВАЛЬНІ РОБОТИ (1 – 4 класи)

Важливо:
1. Тематичні діагностувальні роботи планують орієнтовно через кожні 16 – 20 навчальних годин опрацювання програмового матеріалу.
2. Не більше 1 тематичної діагностувальної роботи на день.
3. Не більше 2 діагностувальних робіт на тиждень.
4. З математики у 2 – 4 класах проводимо орієнтовно 8 – 9 діагностувальних робіт на рік.
5. З курсу «Я досліджую світ» проводимо 9 діагностувальних робіт на рік.
6. В кінці 1 класу проводимо підсумкову діагностувальну роботу з математики.

Screenshot 1

Орієнтовні комбінації видів перевірки у діагностувальних роботах з української мови (2-4 класи)

1. Читання вголос + робота з літературним твором (2-4 класи).
2. Читання мовчки + робота з літературним твором (3-4 класи, кінець І семестру, кінець ІІ семестру).
3. Списування + робота з мовними одиницями (2-4 класи).
4. Диктант + робота з мовними одиницями (2-4 класи).
5. Читання вголос + усний переказ (2-4 класи).
6. Читання мовчки + усний переказ (3-4 класи).
7. Робота з літературним твором + робота з мовними одиницями (2-4 класи).
8. Робота з літературним твором + аудіювання (2-4 класи).
9. Аудіювання + робота з мовними одиницями (2-4 класи).
10. Аудіювання + усний переказ (2-4 класи).
11. Робота з медіа текстом + усний твір (2-4 класи).
12. Робота з літературним твором + аудіювання + робота з мовними одиницями (4 клас).

Screenshot 2

Screenshot 3

Screenshot 4

       *У зв’язку з цим використання рівневої оцінки для фіксації результату оцінювання списування, диктанту, переказу є недоречним, оскільки, зважаючи на особливості пропонованої навчальної діяльності, учні не матимуть можливості отримати високий рівень результату навчання відповідно до Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. У цьому випадку зворотний зв’язок за результатами тематичної перевірки радимо забезпечувати з допомогою оцінювальних суджень, спеціальних позначок орфографічних й пунктуаційних помилок, дотримуючись при цьому диференціації у використанні позначень з урахуванням навченості й готовності учнів до самоперевірки й самонавчання.
Зазначену особливість враховують під час оцінювання тематичних діагностувальних робіт і з інших предметів. А саме: у випадках оцінювання навчальних завдань / комплексу навчальних завдань, максимальний рівень яких репродуктивний / продуктивний, використовують оцінку у формі оцінювального судження незалежно від обраного закладом загальної середньої освіти способу вираження результату оцінювання (вербальна чи рівнева оцінка). У такому разі рівень результату навчання визначають лише під час підсумкового оцінювання, узагальнюючи при цьому накопичену інформацію про результати тематичних перевірок і формувального оцінювання.

 

Screenshot 1 Screenshot 2 Screenshot 3

2022-2023 н. р.

оцінювання учнів 1-4 класів

2021-2022 н. р

оцінювання учнів 1-4 класів

 

2020-2021 н. р

оцінювання 1 клас

оцінювання 2 клас

оцінювання 3 клас