Зміст

Виховна робота

Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок””

https://drive.google.com/file/d/1e9ZXNeIvF93ywYrf3J9dVs4QkF5VCW7S/view

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 1. Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, традицій, народних ремесел.
 2. Виховувати любов до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливе ставлення до шкільного і класного майна.
 3. Вчити дітей вчитись, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.
 4. Виховувати бережливе ставлення до природи, дати елементарні знання з екології.
 5. Виховувати дітей за принципами християнської моралі.
 6. Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.
 7. Привчати дітей до систематичного читання періодичної преси, перегляду телепередач, з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно-пізнавальних годинах.
 8. Зміцнювати здоров’я дітей, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізкультури, занять у спортивних секціях, ранкової фізкультури.
 9.  Зметою вивчення природи рідного краю організовувати екскурсії і походи, прокладати “екологічні стежки”.
 10. Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Основною метою є виховання всебічно та гармонійного розвитку особистості відповідно до цільових орієнтирів виховної діяльності.

Цільові орієнтири виховної діяльності:

 1. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;
 2. Забезпечувати опанування учнямицілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних вмінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і розвитку;
 3. Виховувати в учнів цілісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;
 4. Узгоджувати інтереси особистості з інтересами членів класної спільноти, з особливостями колективу класу та умовами його життєдіяльності;
 5. Для зміцнення трудової дисципліни і поведінки учнів постійно акцентувати увагу на необхідності виконання правил для учнів;
 6. У класній стінній газеті висвітлювати питання виконання доручень учнями класу, заохочувати учнів, які сумлінно ставляться до своїх доручень та обов’язків.

МОН надало рекомендації щодо організації виховного процесу в закладах освіти на 2020/21 навчальний рік

Міністерством освіти і науки України сформовані інформаційні матеріали, що стосуються організації виховного процесу у школах на 2020/21 навчальний рік.

Надані МОН рекомендації стосуються важливих питань щодо формування у школярів загальнолюдських, культурних життєвих цінностей, вміння будувати толерантні та доброзичливі стосунки зі всіма учасниками освітнього процесу. Окремо визначені профілактичні заходи з метою запобігання та протидії булінгу, кримінальних правопорушень, домашнього насильства, торгівлі людьми, вживання, алкогольних,  психотропних та наркотичних речовин.

Відповідно до Закону України «Про освіту» кожний здобувач освіти має право на захист від приниження честі та гідності, будь-якої форми насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою під час освітнього процесу. Водночас до Міносвіти надходять звернення від громадян, що стосуються порушення прав дитини, зокрема виявлення випадків булінгу.

З метою запобігання булінгу МОН рекомендує у закладах освіти створити гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» з використанням відповідних відеороликів та електронного контенту. Під час освітнього процесу школи мають сприяти розвитку медіації однолітків, створити службу порозуміння, проводити з батьками освітню роботу з питань, що стосуються протидії булінгу, виховання ненасильницької поведінки та розв’язання конфліктів мирним шляхом, сприяти підвищенню їх психолого-педагогічної компетентності.

Домашнє насильство в Україні є великою проблемою. Відповідно до цього МОН рекомендує закладам освіти використовувати методичні рекомендації, що стосуються методів виявлення, реагування, запобігання та протидії випадків домашнього насильства, і варіантів взаємодії педагогічних працівників з відповідними службами та органами.

Не менш актуальною проблемою в країні є торгівля людьми. Для запобігання таких випадків у закладах освіти має проводитись профілактична робота, направлена на підвищення загального рівня правової свідомості та обізнаності дітей у контексті порушення прав людини, формування моделей безпечної поведінки, виховання поваги до прав та основних свобод людини, толерантного ставлення до потерпілих від насильства.

Педагогічні працівники мають приділяти достатню увагу проблемі, що стосується вживання учнівською молоддю алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних та психотропних речовин. В школах мають бути впроваджені заходи для виявлення та запобігання таких випадків.

З метою профілактики кримінальних правопорушень учнівською молоддю в закладах освіти має здійснюватися комплекс профілактичних заходів, направлених на раннє виявлення у дітей агресивної поведінки, осіб, схильних до протиправних дій. З цією метою повинна проводитись корекційна робота з молоддю, інформаційна-просвітницька агітація з батьками дітей, бути налагоджена міжвідомча взаємодія зі службами у справах дітей та підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України.

Ефективність процесу навчання, виховання і розвитку учнів залежить від спільної кропіткої роботи та зусиль всіх учасників освітнього процесу.