Зміст

Критерії оцінювання 5-6 класи

ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Мовно-літературна освітня галузь

Оцінювання результатів навчання з української мови і літератури, зарубіжної літератури відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти

Іншомовна освітня галузь

Оцінювання результатів навчання з іноземної мови

Математична освітня галузь

Особливості оцінювання результатів навчання учнів 5–6 класів у НУШ. Математична освітня галузь

Природнича освітня галузь

Оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів у першому (адаптивному) циклі навчання в процесі викладання інтегрованих курсів природничої галузі

Особливості формувального оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в природничій галузі

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь

Оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів та інтегрованих курсів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі

Громадянська освітня галузь

Оцінювання навчальних досягнень учнів адаптаційного циклу навчання базової середньої освіти в громадянській та історичній освітній галузі

Технологічна освітня галузь

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів на уроках «Технології» згідно з концепцією НУШ

Інформатична освітня галузь

Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів у 5–6 класах (інформатична галузь)

Мистецька освітня галузь

Мистецька освітня галузь

Освітня галузь “Фізична культура”

Освітня галузь «Фізична культура»